Gwarancja wydawana przez sprzedawcę na określony czas obowiązuje tylko i wyłącznie za okazaniem
karty gwarancyjnej oraz dowodu zakupu towaru.

Warunki gwarancji

 1. Zakupiony towar posiadający gwarancję podlega naprawie lub wymianie, jeśli posiada wady fabryczne.
 2. Okres gwarancji zostaje określony w Karcie gwarancyjnej i rozpoczyna się od daty sprzedaży towaru.
 3. Gwarancja nie obejmuje:
  • towarów uszkodzonych poprzez nieumiejętne użytkowanie niewłaściwe z przeznaczeniem
  • uszkodzenia mechaniczne spowodowane przez inne urządzenia
  • uszkodzenia powstałe z winy użytkownika
  • samodzielnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych
  • uszkodzenia wynikające z przeciążenia, nadmiernego eksploatowania lub pracy w niewłaściwych warunkach
  • elementów naturalnego zużywania się, przecierania elementów
  • uszkodzeń powstałych podczas transportu towarów
 4. Dostarczony przez kuriera produkt należy sprawdzić w jego obecności. Za uszkodzenia powstałe w transporcie wynikające z winy pracownika firmy spedycyjnej nie są objęte powyższą gwarancją.
 5. Po wykryciu wad produktu niewynikającego z transportu należy udokumentować je zdjęciami oraz przesłać drogą elektroniczną pod wskazany adres mailowy sprzedającego.
 6. Wadliwość produktu należy zgłosić niezwłocznie po jego otrzymaniu w przeciągu 24 godzin od daty dostarczenia towaru.
 7. Zgłoszenia wadliwości dostarczonego produktu należy dokonać drogą elektroniczną. Telefoniczne poinformowanie sprzedającego o ewentualnych uszkodzeniach nie jest podstawą do roszczenia naprawy i wymiany towaru.
 8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do 7-dniowego terminu rozpatrzenia reklamacji kupującego.
 9. Przy uznaniu zgłoszenia wady za słuszne produkt zostanie naprawiony w terminie 14-21 dni roboczych od daty wysłania towaru przez kupującego.
 10. W wyjątkowych przypadkach spowodowanych przez niezależne od sprzedającego okoliczności zastrzega on sobie prawo do przedłużenia terminu naprawy sprzętu do 30 dni roboczych.
 11. Sprzedający zastrzega sobie prawo do określenia czy reklamowany produkt wymaga naprawy czy istnieje konieczność wymiany go na nowy towar. Kupujący nie może narzucić sprzedającemu formy wywiązania się z powyższej gwarancji.
 12. Sprzedający zastrzega sobie prawo odesłania na koszt sprzedającego towaru, który został zareklamowany bez uzasadnienia oraz dokumentacji reklamacyjnej w postaci zdjęć oraz rodzaju uszkodzeń wiadomości mailowej.
 13. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zwrotów kosztów towaru dla kupującego, jeżeli ten uzna, iż dostarczony produkt nie jest zgodny z jego wymogami, po ówczesnym jego użytkowaniu. W takich przypadkach nie istnieje możliwość roszczenia ze strony sprzedającego odebrania przez sprzedającego na jego koszt produktu, gdyż wszelkie informacje techniczne, konstrukcyjne bądź wizualne zgłaszane powinny być w trakcie składania zamówienia wyłącznie drogą mailową. Jeśli natomiast sprzedający nie został poinformowany o którymś z powyższych aspektów lub został poinformowany telefonicznie nie ma obowiązku zwrotu należności lub odbierania od sprzedającego towaru.